สูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์โดยตรงไฟฟ้าฟรี มีระบบแบตสำรอง 5-6ชั่วโมง
เครื่องสำรองไฟประตูไฟฟ้าทุกชนิด6000w.
เครื่องสำรองไฟประตูไฟฟ้าทุกชนิด5000w.
เครื่องสำรองไฟประตูไฟฟ้าทุกชนิด4000w.
เครื่องสำรองไฟประตูไฟฟ้าทุกชนิด3000w.
เครื่องสำรองไฟประตูไฟฟ้าทุกชนิด2000w.
เครื่องสำรองไฟประตูไฟฟ้าทุกชนิด1500w.
เครื่องสำรองไฟประตูไฟฟ้าทุกชนิด1000w.
เครื่องสำรองไฟประตูไฟฟ้าทุกชนิด400-600w.
เครื่องแปลงไฟ1เฟสเป็นไฟ3เฟส220โวล1/2แรงม้าท์ขับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเกินราคาถูกๆๆๆๆ
เครื่องแปลงไฟ1เฟสเป็นไฟ3เฟส220โวลท์1แรงม้าขับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเกินราคาถูกๆๆๆๆ
เครื่องแปลงไฟ1เฟสเป็นไฟ3เฟส2แรงม้า220โวลท์ขับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเกินราคาถูกๆๆๆ2
เครื่องแปลง1เฟสเป็นไฟ3เฟส3แรงม้า220โวลท์ขับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเกินราคาถูกๆๆๆ2
เครื่อง1เฟสเป็นไฟ3เฟส220โวลท์5แรงม้าขับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเกินราคาถูกๆๆๆ2
สูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์โดยตรงไฟฟ้าฟรี3เฟส 2 แรงม้าวันละ 5-8ชั่วโมง
สูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์โดยตรงไฟฟ้าฟรี3เฟส 1 แรงม้าวันละ 5-8ชั่วโมง
สูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์โดยตรงไฟฟ้าฟรี3เฟส 3 แรงม้าวันละ 5-8ชั่วโมง
เครื่องแปลงไฟ1/2แรงม้าจากแผงโซล่าเซลล์เป็นไฟ3เฟส220/380โวลท์ขับมอเตอร์ปั้มราคาถูกๆๆๆๆ
เครื่องแปลงไฟ1แรงม้าจากแผงโซล่าเซลล์เป็นไฟ3เฟส220/380โวลท์ขับมอเตอร์ปั้มราคาถูกๆๆๆๆ
เครื่องแปลงไฟ2แรงม้าจากแผงโซล่าเซลล์เป็นไฟ3เฟส220/380โวลท์ขับมอเตอร์ปั้มราคาถูกๆๆๆๆ
เครื่องแปลงไฟ3แรงม้าจากแผงโซล่าเซลล์เป็นไฟ3เฟส220/380โวลท์ขับมอเตอร์ปั้มราคาถูกๆๆๆๆ
เครื่องแปลงไฟ5แรงม้าจากแผงโซล่าเซลล์เป็นไฟ3เฟส220/380โวลท์ขับมอเตอร์ปั้มราคาถูกๆๆๆๆ
เครื่องแปลงไฟ2แรงม้าจากแผงโซล่าเซลล์เป็นไฟ3เฟส220/380โวลท์ขับมอเตอร์ปั้มราคาถูกๆๆๆๆ
เครื่องแปลงไฟ1/2แรงม้าจากไฟ1เฟสเป็นไฟ3เฟส220โวลท์ขับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเกินราคาถูกๆๆๆๆ
เครื่องแปลงไฟ1แรงม้าจากไฟ1เฟสเป็นไฟ3เฟส220โวลท์ขับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเกินราคา
เครื่องแปลงไฟ2แรงม้าจากไฟ1เฟสเป็นไฟ3เฟส220โวลท์ขับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเกินราคา
เครื่องแปลงไฟ3แรงม้าจากไฟ1เฟสเป็นไฟ3เฟส220โวลท์ขับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเกินราคาถูกๆๆ
เครื่องแปลงไฟ5แรงม้าจากไฟ1เฟสเป็นไฟ3เฟส220โวลท์ขับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเกินราคาถูกๆๆ
อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์100แรงม้าจากไฟ3เฟส380โวลท์ประสิทธิภาพสูงราคาถูกๆๆๆๆๆ
อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์75แรงม้าจากไฟ3เฟส380โวลท์ประสิทธิภาพสูงราคาถูกๆๆๆๆๆ
อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์75แรงม้าจากไฟ3เฟส380โวลท์ประสิทธิภาพสูงราคาถูกๆๆๆๆๆ
อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์60แรงม้าจากไฟ3เฟส380โวลท์ประสิทธิภาพสูงราคาถูกๆๆๆๆๆ
อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์50แรงม้าจากไฟ3เฟส380โวลท์ประสิทธิภาพสูงราคาถูกๆๆๆๆๆ
อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์40แรงม้าจากไฟ3เฟส380โวลท์ประสิทธิภาพสูงราคาถูกๆๆๆๆๆ
อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์30แรงม้าจากไฟ3เฟส380โวลท์ประสิทธิภาพสูงราคาถูกๆๆๆๆๆ
อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์25แรงม้าจากไฟ3เฟส380โวลท์ประสิทธิภาพสูงราคาถูกๆๆๆๆๆ
อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์20แรงม้าจากไฟ3เฟส380โวลท์ประสิทธิภาพสูงราคาถูกๆๆๆๆๆ
อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์15แรงม้าจากไฟ3เฟส380โวลท์ประสิทธิภาพสูงราคาถูกๆๆๆๆๆ
อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์10แรงม้าจากไฟ3เฟส380โวลท์ประสิทธิภาพสูงราคาถูกๆๆๆๆๆ
อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์10แรงม้าจากไฟ3เฟส380โวลท์ประสิทธิภาพสูงราคาถูกๆๆๆๆๆ
อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์7.5แรงม้าจากไฟ3เฟส380โวลท์ประสิทธิภาพสูงราคาถูกๆๆๆๆๆ
อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์5แรงม้าจากไฟ3เฟส380โวลท์ประสิทธิภาพสูงราคาถูกๆๆๆๆๆ
อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์3แรงม้าจากไฟ3เฟส380โวลท์ประสิทธิภาพสูงราคาถูกๆๆๆๆๆ
อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์2แรงม้าจากไฟ3เฟส380โวลท์ประสิทธิภาพสูงราคาถูกๆๆๆๆๆ
อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์1แรงม้าจากไฟ3เฟส380โวลท์ประสิทธิภาพสูงราคาถูกๆๆๆๆๆ
อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์5แรงม้าจากไฟ1เฟสเป็นไฟ3เฟส220โวลท์ประสิทธิภาพสูงเกินราคา
อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์3แรงม้าจากไฟ1เฟสเป็นไฟ3เฟส220โวลท์ประสิทธิภาพสูงเกินราคา
อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์2แรงม้าจากไฟ1เฟสเป็นไฟ3เฟส220โวลท์ประสิทธิภาพสูงเกินราคา
อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์1/2แรงม้าจากไฟ1เฟสเป็น3เฟส220โวลท์ประสิทธิภาพสูงเกินราคา
อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์1แรงม้าจากไฟ1เฟสเป็น3เฟส220โวลท์ประสิทธิภาพสูงเกินราคา

       
Sitemap หมวดหมู่